Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na realizację

Doradztwo w zakresie wdrożenia innowacyjnego produktu przez SupraSAT Ignacy Zaborowski na nowych rynkach w tym rynkach zagranicznych

w ramach aplikowania o dofinansowanie vouchera w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający:

SupraSAT Ignacy Zaborowski

Kielce, ul. Malachitowa, nr 70, 25­754

Wykonawca musi spełnić warunki zawarte w: REGULAMINIE udzielania voucherów dla przedsiębiorstw w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (https://vouchery.spinno.pl)

Opis przedmiotu zamówienia i warunki składania ofert zawarte są w zapytaniu ofertowym:

Zapytanie ofertowe: (załączyć plik w pdf)

Oferty należy składać w terminie do 27.05.2022 do godziny 12.00 na załączonym formularzu ofertowym:

Pobierz zapytanie ofertowe
Pobierz wzór formularza ofertowego

Data publikacji : 24.05.2022r