"Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19"

Firma SupraSAT Ignacy Zaborowski realizuje projekt SATPHONERECHARGE.COM - Wdrożenie rozwiązania cyfryzacyjnego w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację. Celem projektu jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji procesowych poprzez zakup i wdrożenie oprogramowania do automatyzacji procesu obsługi kart SIM telefonii satelitarnej.
Planowane efekty realizacji projektu to wdrożenie oprogramowania, które spowoduje zmianę procesów przedsiębiorstwa, świadczenia usług, organizacji pracy, a dodatkowo wprowadzanie nowego produktu przedsiębiorstwa. Zmiany te są niezbędne w kontekście działalności przedsiębiorstwa podczas pandemii COVID-19 i uodpornienia na wypadek wystąpienia kolejnych podobnych kryzysów.

Wartość projektu: 300 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 255 000,00 PLN